Silverlinde heeft op 21 december 2021 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en
Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.
Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Silverlinde voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hieruit blijkt dat wij voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Ben jij benieuwd of een van onze opleidingen misschien iets voor je kan zijn, breng dan een bezoek aan onze informatieve bijeenkomst. Meer informatie en/of aanmelding tref je hier.

We kijken er naar uit je te ontmoeten!