Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Bij Silverlinde zijn we trots op het behalen van het NRTO-keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit

Dit keurmerk is de erkenning voor de kwaliteit en professionaliteit van onze opleidingen en cursussen. Door dit NRTO-keurmerk kunt u ervan uitgaan dat Silverlinde voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.
Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of wij aan de kwaliteitseisen voldoen.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.
Silverlinde onderschrijft de Gedragscode van de NRTO en de Algemene Voorwaarden van de NRTO.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Silverlinde is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van BTW.

Middels een kwalitatieve audit is vastgesteld dat Silverlinde aan de eisen van de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs voldoet.
Uitgangspunten bij deze audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND)

De Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) is een beroepsvereniging voor therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg voor dieren.

Silverlinde wordt door de BCND erkend als bij- en nascholingsinstituut en de opleidingen en cursussen van Silverlinde zijn geaccrediteerd door de BCND.