Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

 driejarige deeltijd opleiding

Basisopleiding Diertherapeut

Deze opleiding leidt op tot natuurgeneeskundig therapeut voor honden, paarden en katten. Dit beroep vraagt een hoge mate van professioneel gedrag, het zelfstandig kunnen werken met dieren en hun eigenaren, het zelfstandig kunnen definiëren, analyseren en oplossen van aangeboden problematiek en het aanbieden van een uitvoerbaar advies.

Hoe ziet de Basisopleiding Diertherapeut eruit?

De opleiding is een deeltijdopleiding en duurt 3 jaar. Ieder studiejaar bestaat uit circa 22 collegedagen. De colleges worden in de regel gegeven op één volle vaste dag per twee weken. Naast deze vaste lesdag studeert de student zelfstandig. De ervaring leert dat studenten naast de geroosterde lesdag gemiddeld 12 uur per week nodig hebben voor thuisstudie.

De opleiding in schema

Aantal Lesdagen Ca. 22 lesdagen per leerjaar.
De lessen worden in de regel eenmaal per twee weken gegeven op een vaste dag in de week. De lessen vallen buiten de schoolvakanties.
Lestijden 09.00 – 16.00 uur
Aanvang september 2024
Lesdag vrijdag 
Duur 3 jaar
Kosten Het collegegeld bedraagt € 2675,- per leerjaar.
(Silverlinde biedt de mogelijkheid tot gespreide betaling van het collegegeld)
Studiebelasting Per week wordt gemiddeld 12 uur thuisstudie verwacht.
Niveau Na het volgen van de opleiding is de student in staat zelfstandig te werken als therapeut.
Gezien het totaal aantal docentcontactdagen van de opleiding durven wij niet te stellen dat het totale lesprogramma op hbo-niveau is. De inhoud van de lessen echter is wel op hbo-niveau.

CKRBO

NRTO

 

Silverlinde staat geregistreerd bij het CRKBO en is daarmee BTW-vrijgesteld.
Silverlinde draagt het NRTO keurmerk. 
BCND Silverlinde opleidingen zijn geaccrediteerd door de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND).
Vakken Medisch (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie en EHBO van honden, katten en paarden), Diagnostiek, Anamnesetechniek, Voedingsleer, Natuurgeneeskunde, Diergedrag regulier en natuurgeneeskundig, Aromatherapie, Bachbloesemtherapie, Energetische bewustwording, Communicatie, Praktijkvoering, Scriptielessen.
Diersoorten De behandeling van hond, kat en paard staat centraal.
Afstuderen De mogelijkheid bestaat af te studeren in een, twee of alle drie de diersoorten (hond, paard, kat).

Overzicht van de vakken:

 • Medische vakken
  anatomie, fysiologie, pathologie, klinische diagnostiek, EHBO en farmacologie
 • Bachtherapie
  geschiedenis, filosofie, werking, productkennis, Bachtypen, herkennen van Bachtypen bij het dier, type- en symptoomremedies, ondersteunende maatregelen(gedragsbegeleiding) uitwerken, bereiden van Bachrecepturen
 • Aromatherapie
  geschiedenis, filosofie, werking, methoden van gebruik, productkennis, waarde en kwaliteit, inhoudstoffen, trillingniveaus, verschillende plantfamilies
 • Diergedrag
  natuurgeneeskundig en regulier: evolutie, ethologie, raskennis, rasgerelateerd gedrag, instinctief gedrag, aangeleerd gedrag, (on)gebalanceerd gedrag, individualiteit van het dier
 • Natuurgeneeskunde
  geschiedenis, filosofie, basisbioregulatiesysteem, reckeweg, psychosomatiek, chakra- en orgaansystemen, elementleer
 • Anamnese & diagnostiek
  vragengesprek, verslaglegging, fysiek-, mentaal en energetisch onderzoek
 • Therapeutische Vorming
  communicatietechnieken, non verbale communicatie, ontwikkeling empathisch vermogen
 • Energetische bewustwording
  quantumfysica, chakrastelsel, meridianen, intuïtieve ontwikkeling
 • Voedingsleer
  elementaire kennis over bestanddelen, beschikbaarheid, opname en vertering van voeding
 • Praktijkvoering
  opzet van een praktijk, juridische, financiële en fiscale aspecten, zelfstandig werken, aansluiting bij een bestaande maatschap, aansluiting bij de beroepsvereniging

Relatie reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde

Vanaf lesdag 1 wordt er een duidelijke koppeling gemaakt tussen de veterinaire natuurgeneeskunde en het reguliere beroepsveld. Het is daarom dat Silverlinde een zeer groot aantal lesuren Medische vakken heeft opgenomen in het lesprogramma, lessen die alle verzorgd worden door dierenartsen.

Praktijkstages – Anamneses

De studenten oriënteren zich op het beroepsveld door zowel in het eerste als tweede leerjaar 60 uur stage te lopen.
Vanaf het eerste studiejaar tot aan het afstuderen oefenen studenten binnen en buiten de school in het afnemen van een aantal anamneses onder begeleiding van de vakdocenten. In het derde leerjaar werken studenten 15 casussen uit, onder supervisie van de vakdocenten. Ook wordt er een bedrijfscasus en een literatuurstudie gemaakt.

Instromen Plusopleiding

De keuze om alsnog de Plusopleiding te volgen kan per leerjaar worden gemaakt.

Afstuderen

De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen en het schrijven van een literatuuronderzoek. Om zich goed op het praktijkexamen te kunnen voorbereiden volgen de studenten het derde jaar vakintegratielessen, worden er individuele anamneses afgenomen, welke door de docenten van feedback worden voorzien, en worden er proefexamens gehouden.
De examens worden twee maal per jaar gehouden. Studenten kunnen dus afstuderen in hun eigen tempo, bijvoorbeeld het literatuuronderzoek in het voorjaar aanleveren en het praktijkexamen in het najaar afleggen. Ook herexamens kunnen op deze wijze binnen een half jaar plaatsvinden. Na succesvolle afronding volgt een branche erkend diploma. 

Interesse?

Een goede oriëntatie alvorens over te gaan tot aanmelding vinden we erg belangrijk. We nodigen je graag uit om kennis te maken met de opleiding tijdens een Open Dag.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid een kijkje te komen nemen bij een van de lessen. Aansluitend maken we graag tijd voor je vrij voor een persoonlijk (intake)gesprek.
Bel voor meer informatie en/of het maken van een afspraak naar 076 5424688 of mail [email protected].

Icoontje van SilverlindeGeïnteresseerd?

Neem dan nu contact met ons op!

Telefoon076 54 24 688
E-mail[email protected]