Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!


Bij Silverlinde zijn we trots op de erkenning van onze kwaliteit en professionaliteit.

Silverlinde

AL RUIM 25 JAAR HET OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR VETERINAIRE NATUURGENEESKUNDE

Welke opleidingen biedt Silverlinde aan?

Silverlinde is een relatief klein opleidingsinstituut. Iedere student is een individu met een naam en een gezicht, kan rekenen op persoonlijke begeleiding en waar nodig een aangepaste studieroute.

Naast deze opleidingen organiseert Silverlinde ook tal van losse cursussen op natuurgeneeskundig gebied voor dier en mens.

Structuur van de opleidingen in schema

  Natuurgeneeskundig diertherapeut basisopleiding Klassiek Homeopaat voor dieren Natuurgeneeskundig diertherapeut plusopleiding
Diersoorten
 • hond
 • paard
 • kat
 • hond
 • paard
 • kat
 • hond
 • paard
 • kat
+
 • landbouwhuisdieren
 • overige kleine huisdieren
 • vogels
Therapieën
 • Voedingsleer
 • Aromatherapie
 • Bach-bloesemtherapie
 • Diergedrag
 • Energetische bewustwording
 • Natuurgeneeskunde
 • Klassieke Homeopatie
 • Voedingsleer
 • Aromatherapie
 • Bach-bloesemtherapie
 • Diergedrag
 • Energetische bewustwording
 • Natuurgeneeskunde
 • Voedingsleer
 • Aromatherapie
 • Bach-bloesemtherapie
 • Diergedrag
 • Energetische bewustwording
 • Natuurgeneeskunde
  +
 • Fytotherapie
 • Homeopathie
 • Bewegingstherapie
 • Klassieke Massage
 • TTouch
Lesdagen ± 22 dagen per jaar* ± 31 dagen per jaar* ± 31 dagen per jaar*
Duur 3 jaar 3 jaar 4 jaar
Lesdag aanvang    2024-2025 vrijdag vrijdag dinsdag
collegegeld 2024-2025 € 2675,= € 4035,= € 4035,=
Indicatie kosten boekengeld € 375,= € 550,= € 550,=
eenmalige Inschrijfkosten € 80,= € 80,= € 80,=
Afstudeerrichtingen De mogelijkheid bestaat af te studeren in één, twee of alle drie diersoorten (hond, kat, paard).    
Basisprogramma medische vakken: Medische basiskennis op hbo-niveau. Het vakkenpakket verschaft informatie omtrent; fysiologie, anatomie, pathologie, gedragswetenschappen en voedingsleer.
Er is bij het opstellen van het lesprogramma volledig uitgegaan van de eisen die gesteld zijn door de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (FONG).

CRKBO

NRTO

 

Silverlinde staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee BTW-vrijgesteld.

 Silverlinde draagt het NRTO-keurmerk de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

BCND Silverlinde opleidingen worden erkend door de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND).
Studiefinanciering Voor onze opleidingen is geen studiefinanciering mogelijk. 

* In het afstudeerjaar kan, door de individuele leertrajecten, worden afgeweken van het aantal lesdagen. Tevens brengt Silverlinde in het examenjaar kosten voor het eindexamen in rekening.

 

Hoe zien de opleidingen eruit?

Basis – Plus

Basisstudenten volgen alleen het basisprogramma.
Homeopathie studenten volgen het basisprogramma en de homeopathie lesdagen.
Plusstudenten volgen behalve het basisprogramma ook het plusprogramma.

De vakken die in het basisprogramma zijn opgenomen zijn:
Natuurgeneeskunde, Medisch, Anamnese, Voedingsleer, Aromatherapie, Bachbloesemtherapie, Celzouttherapie, Diergedrag, Energetische bewustwording, Studiebegeleiding, Praktijkvoering, Scriptielessen en Therapeutische Vorming.

Voor het plusprogramma komt daarbij: Bewegingstherapie, Klassieke Homeopathie, Klassieke Massage, Fytotherapie en Medische verdieping.

De homeopathie studenten volgen naast het basisprogramma extra lesdagen in het vak Klassieke Homeopathie waarbij de accenten liggen op: filosofie, achtergrond, wijze van gebruik, potenties, middelen, repertoriseren, casuïstiek.

Het plusprogramma richt zich naast de diersoorten hond, paard en kat tevens op landbouwhuisdieren, overige kleine huisdieren en vogels.
De opleidingen worden gegeven in deeltijd en duren drie of vier jaar. De colleges worden in de regel gegeven op één volle vaste dag per week, of per 2 weken. Naast deze vaste lesdag studeert de student zelfstandig.

Silverlinde opleidingen zijn beroepsopleidingen: je leert een vak. Integratie tussen theorie en praktijk is uitermate belangrijk. Er zijn dan ook vanaf het eerste studiejaar praktijkdagen, lessen anamnese en stage-uren opgenomen in het programma. Ook wordt vanaf lesdag 1 een duidelijke koppeling gemaakt tussen de veterinaire natuurgeneeswijzen en het reguliere beroepsveld. Het is daarom dat Silverlinde een groot aantal lesuren medische vakken heeft opgenomen in het lesprogramma, lessen die alle verzorgd worden door dierenartsen.

 

Wat kan een student van Silverlinde verwachten?

 • Deeltijdopleidingen op hbo-niveau
 • Een kundige en ervaren vakopleiding voor veterinair natuurgeneeskundigen en homeopaten voor dieren
 • Een gedegen opleidingsprogramma met duidelijke eindtermen en een goede balans tussen theorie en praktijk
 • Ruimte voor individuele opleidingstrajecten met verschillende specialisatiemogelijkheden
 • Gerenommeerde vakdocenten
 • Een persoonlijke begeleiding door docentteam, coördinatie en administratie
 • Een locatie waar praktijklessen en theorielessen geïntegreerd aangeboden worden door de aanwezigheid van landbouw- en gezelschapsdieren
 • Na het succesvol afronden van de opleiding een branche erkend diploma

Wat verwacht Silverlinde van een student?

 • Een vooropleiding op Havo, Vwo, Mbo niveau 4
  Met belangstellenden die op grond van hun diploma niet toelaatbaar zijn, voert de coördinatie een persoonlijk gesprek waarin beoordeeld wordt of het volgen van de opleiding zinvol is.
 • Een hoge mate van studievaardigheid en zelfstandigheid
 • Bereidheid tot het ontwikkelen van de vereiste beroepshouding

Wat kan een student van het werkveld verwachten?

 • Een toenemende vanzelfsprekendheid in de samenwerking tussen reguliere en natuurgeneeskundige therapeuten
 • Een groeiende vraag naar veterinair natuurgeneeskundigen en homeopaten voor dieren
 • Erkenning van de veterinaire natuurgeneeskundige door een toenemend aantal landen, beroepsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen

Wat kan het werkveld van een afgestudeerde Silverlinde student verwachten?

 • Een optimaal advies gestoeld op de breedte van de natuurgeneeskunde
 • Een vakkundige interpretatie van de diagnose van de dierenarts
 • Bewustzijn van eigen grenzen
 • Samenwerking met dierenartsen en tweedelijns specialisten
 • Kennis die actueel is door bij- en nascholing

Wat maakt de Silverlinde opleiding uniek?

Silverlinde is een relatief klein opleidingsinstituut. Studenten die voor een opleiding bij Silverlinde hebben gekozen, ervaren dat ze gekozen hebben voor een bijzonder studie. Dit komt op tal van manieren tot uiting:

Breed – specialistisch

De brede opleiding “Veterinaire Natuurgeneeskunde” is bijzonder in Nederland. De mogelijkheid om naast, of bovenop een gedegen basisopleiding te specialiseren in een bepaalde tak van de natuurgeneeskunde is uniek.

Allopathie – natuurgeneeskunde

Silverlinde onderkent het belang van goede medische basiskennis om op verantwoorde wijze te kunnen functioneren als natuurgeneeskundige en biedt daarom binnen alle opleidingen zowel de medische als de natuurgeneeskundige vakken aan. Silverlinde vindt dat de reguliere en de natuurgeneeskundige kennis en werkvelden gekoppeld moeten worden in plaats van ze van elkaar te scheiden. Gedegen kennis van ook de allopatische kant is mede daarom al een vereiste.

Theorie – praktijk

Ieder vak kent zijn zorgvuldig geformuleerde eindtermen. Deze eindtermen zijn leidraad voor de theoretische inhoud van de colleges. Daarnaast wordt ook de praktijkcomponent zorgvuldig opgebouwd, begeleid en bewaakt tijdens de opleidingen. Dit komt tot uiting op zeer veel manieren:

 • Ontwikkeling beroepshouding: studenten worden niet alleen beoordeeld op hun prestaties tijdens tentamens en andere vakspecifieke opdrachten maar ook op de ontwikkeling van hun professionele kwaliteiten en beroepshouding.
 • Dieren in de klas, in de loop van de studiejaren zijn dieren tijdens de les eerder regel dan uitzondering!
 • Studenten oefenen vanaf jaar 1 in het afnemen van anamneses. Om te mogen afstuderen, moeten ze een zeer groot aantal anamneses afgenomen hebben.
 • Zeer veel lessen casuïstiek.
 • Een groot aantal Silverlinde docenten heeft een praktijk als natuurgeneeskundige of als dierenarts. Zij zijn zeer goed in staat hun lessen te illustreren met de realiteit van de praktijk. Lees hierover meer: Voorbereiding op de Beroepspraktijk

School – landgoed

De opleidingen zijn gehuisvest op het landgoed Yzer Heck. De lessen worden gegeven in de tot klaslokaal omgebouwde voormalige stallen.

Groep – individu

Studeren in een groep is plezierig, motiverend en betaalbaar, maar individuele aandacht is natuurlijk ook een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een opleiding. Silverlinde biedt beide. De colleges vinden plaats in groepen en er bestaan facultatieve werkgroepen. Daarnaast is en blijft iedere student bij Silverlinde een individu met een naam, een gezicht, een individuele leerbehoefte. Studenten kunnen rekenen op de volgende vormen van persoonlijke begeleiding:

 • Iedere intake bestaat uit een of meer persoonlijke gesprekken.
 • Tijdens de opleiding krijgt iedere student een aantal evaluatiegesprekken met de coördinatie waarin gesproken wordt over de studievoortgang en de ontwikkeling van de beroepshouding.
 • Gedurende de hele opleiding staat het vak studiebegeleiding en therapeutische vorming op het lesrooster.
 • Ieder jaar vullen de studenten een evaluatieformulier in waarin ze de opleiding kunnen beoordelen. Op- en aanmerkingen van studenten worden besproken in de docentenvergadering, teruggekoppeld en waar van toepassing verwerkt.
 • Studenten kunnen rekenen op individuele begeleiding bij hun anamneses en afstuderen.
 • Studenten die om wat voor reden dan ook vast lopen binnen hun studieproces kunnen bij Silverlinde Praktijk terecht voor een pragmatisch advies. Er wordt gewerkt vanuit de principes van systemisch inzicht, NLP en de natuurgeneeskundige visie.
 • Voor basisstudenten bestaat de mogelijkheid na het afronden van de basisopleiding het plusprogramma los te volgen.
 • Tevens bestaat er in overleg de mogelijkheid tot een afwijkend studietraject, denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden tot studieonderbreking bij een zwangerschapsverlof of langdurige ziekte, gecombineerde afstudeerprogramma’s, vrijstellingen middels EVC’s (Eerder Verworven Competenties).

Interesse?

Voor verdere informatie en aanmeldingen kunt u bellen naar Silverlinde 076 5424688 of mailen: chantal@silverlinde.com.

Icoontje van SilverlindeGeïnteresseerd?

Neem dan nu contact met ons op!

Telefoon076 54 24 688
E-mailchantal@silverlinde.com