Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

De diverse therapieën bij Silverlinde

De natuurgeneeskundig diertherapeut is geschoold in het gebruik van veel en verschillende natuurlijke therapieën en goed onderlegd op de medische vakken. Daarmee is de diertherapeut in staat om na inventarisatie van alle gegevens van uw dier, een behandeladvies op te stellen. Dit behandeladvies maakt vaak gebruik van een selectie uit natuurlijke therapieën en/of behandeltechnieken die wij hieronder kort toelichten.. Waar nodig overlegt Silverlinde met de -met ons verbonden- reguliere dierenartsen of behandelaars. Een doorverwijzing naar één van hun kan onder andere een advies zijn.

Lees hieronder alles over onze toegepaste therapieën of behandelingen.

Bioresonantie therapie

In onze praktijk vooral gebruikt als diagnostisch hulpmiddel. Maar tevens wordt de bioresonantie zinvol ingezet als onderdeel van een behandel traject. Bioresonantie therapie is een snelle, veilige en zeer effectieve therapie. De resonantie apparatuur meet met trillingen (resonanties) het algemene energieniveau van het dier, de veerkracht van het zelfgenezende vermogen en het functioneren van alle orgaansystemen. Tevens kan worden nagemeten met welke factoren het lichaam belast is, of er tekorten zijn aan vitamines, mineralen en sporenelementen en of er hormonale verstoringen zijn.

Bij ziekte of disbalans is een verstoring van de gezonde trillingsbalans ontstaan. In sommige gevallen kan de trillingsverstoring al worden opgemerkt zelfs voordat de ziekte zich fysiek manifesteert. Door (vroeg)tijdig ingrijpen, kan daarmee vaak een probleem voorkomen worden. Deze behandeltherapie bestaat eruit dat het apparaat specifieke trillingen toedient die tegengesteld zijn aan de verstoorde trillingen. Daardoor worden de resonanties van uw dier geharmoniseerd en weer in balans gebracht.

Fotonen-therapie

Bij fotonentherapie, ook wel softlasertherapie genoemd, werken we met een apparaat dat licht, in de vorm van fotonen, naar plaatsen in het lichaam leidt met het doel de cellen te stimuleren zich te herstellen. De fotonen worden gemakkelijk door het lichaam opgenomen en zetten sterk aan tot vitalisering en herstel. Hierna kunnen andere therapieën, zoals bioresonantie en acupunctuur, maar ook middelen beter hun werk doen.

Homeopathie

Homeopathie is een geneeskunde waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. Homeopathie gaat uit van de gedachte dat kruiden die een bepaalde aandoening kunnen veroorzaken, deze juist kunnen helpen genezen door het kruid in zeer verdunde vorm toe te dienen. Het lichaam wordt daardoor geprikkeld om zich te “verdedigen” tegen de aandoening. Het betreffende middel wordt gekozen op basis van de kennis van het individuele dier in combinatie met de kennis van het middel. De potentie (sterkte) kan zeer veel verschillen en de keuze daarvan berust op de expertise van de therapeut. Het homeopatische middel wordt over het algemeen in de vorm van een korrel in de mond/bek toegediend.

Fytotherapie

Daar waar de homeopathie uitgaat van de sterk verdunde eigenschappen van de plant, gaat de fytotherapie uit van het benutten van de vooral onveranderde vorm van de plant. Er kan o.a. gebruik worden gemaakt van de verse, gedroogde, of tot poeder of thee verwerkte plant of plantcombinaties.

Bach bloesem therapie

Deze therapie wordt in onze praktijk voor een belangrijk deel ingezet als ‘inzichtstherapie’. Met behulp van de Bach typeringen kan beoordeeld worden waarom het betreffende dier onder de bestaande omstandigheden, de disbalans ontwikkelt. Het inzicht over de totaliteit van het dier, welke met bachtherapie wordt bereikt, leidt tot het inzetten van soms heel simpele maatregelen en waar nodig middelen zoals de bach druppels.

Aromatherapie

Deze therapie werkt met essentiële oliën. Deze oliën zijn van plantstoffen gemaakt en bevatten extreem geconcentreerde plantkrachten. Door dit én doordat ze fijnstoffelijk zijn, zijn ze zeer goed opneembaar in het lichaam van het dier. Een geurtest is soms een onderdeel van een consult. Daaruit blijkt vaak dat een dier bijzonder goed weet welke planten zijn of haar herstelproces kunnen ondersteunen. De essentiële olie zal worden ingezet door middel van bijvoorbeeld, het aanbrengen op de huid, inhalatie of in sommige gevallen door inname.

Celzouttherapie

Deze therapie is gericht op het herstel van de balans in de minerale functiestoffen in en om de lichaamscellen. De kleine tabletjes worden door de dieren gemakkelijk ingenomen of kunnen gemakkelijk worden verwreven tot poeder. Celzout therapie kan bijdragen tot herstel van de mineralen balans en kunnen bijdragen aan een goede mineralen huishouding in het lichaam.

Gedragstherapie

In de natuurgeneeskunde wordt vooral gekeken naar de totaliteit van het dier. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Bij gedragsproblemen kijken wij nog heel veel verder. Wij kijken naar de aard van het dier, diens reactie en interactie met de omgeving, met de aard of hoeveelheid van arbeid, de leefsituatie in het algemeen en met eigenaar in het bijzonder.
Op basis van het totaalbeeld wordt de oorzaak gevonden en uitgebreid met u als eigenaar doorgesproken. In overleg wordt een aanpak geozcht en waar nodig ondersteund wordt met natuurlijke middelen.

Fysiotherapie

Silverlinde werkt samen met Rosalie van Eck. Zij is para-veterinair fysiotherapeut. Rosalie heeft een enorme passie voor het- zo goed mogelijk- laten functioneren van het bewegingsapparaat. Zij beperkt zich daarom niet alleen tot de fysiotherapie, maar maakt ook gebruik van de fasia therapie (bindweefsel massage) en dry needling.
De inzet van fysiotherapie voor uw dier kan als advies voortkomen uit een natuurgeneeskundig consult. Ook kan het ingezet worden op uw eigen verzoek.

Systeemtherapie

De systeem therapie helpt om inzicht te krijgen in de invloeden die het dier ondervindt door het systeem waarin hij leeft. Leefgenoten hebben een invloed op het dier, hij dient zich daartoe immers goed te verhouden, maar ook afkomst, eerdere belevenissen, wellicht zelfs trauma’s.

Door gebruik te maken van de systeem therapie, een dier daarin op te stellen, komen vaak verborgen stromingen tevoorschijn die voor de eigenaar gemakkelijk worden herkend en een inzicht geven in de manier waarop het dier, met milde aanpassingen, weer verder kan op weg naar het vinden van balans.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of u heeft u naar aanleiding van het lezen nog meer vragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 076 – 54 24 688 of per mail via praktijk@silverlinde.com

Tarieven

Losse bioresonantie en/of fotonenbehandeling: € 32,50
Bioresonantie en/of fotonen traject (4 behandelingen): € 120,-

Fysiotherapie behandeling: € 75,-
Fysiotherapie behandeling op eigen locatie: € in overleg
Osteopathie behandeling: € 75,-

Systeemtherapie vraagsteller: € 87,-
Systeemtherapie representant: € 15,-

Gedragstherapie (vervolgconsult): € 75,-

 

Homeo-, fyto-, aroma-, celzout-, en bachbloesemtherapie zijn therapieën bestaande uit natuurlijke middelen. De prijzen van de middelen kunnen variëren.

 

Icoontje van SilverlindeAfspraak maken?

Neem dan nu contact met ons op!

Telefoon076 54 24 688
E-mailpraktijk@silverlinde.com

Een passende behandeling voor uw dier?
Wij staan voor u klaar!