Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

3-jarige deeltijd opleiding

Klassiek Homeopaat voor dieren

Deze opleiding leidt op tot Klassiek Homeopaat voor dieren. Dit beroep vraagt een hoge mate van professioneel gedrag, het zelfstandig kunnen werken met dieren en hun eigenaren, het zelfstandig kunnen definiëren, analyseren en oplossen van aangeboden problematiek en het aanbieden van een uitvoerbaar advies.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding is een deeltijdopleiding en duurt 3 jaar. Ieder studiejaar bestaat uit circa 30 collegedagen (deels afhankelijk van het gekozen vakkenpakket). De colleges worden in de regel gegeven op één volle vaste dag per week. Naast deze vaste lesdag studeert de student zelfstandig. De ervaring leert dat studenten naast de geroosterde lesdag gemiddeld 16 uur per week nodig hebben voor thuisstudie.

De opleiding in schema

Aantal Lesdagen Ca. 31 lesdagen per leerjaar.
De lessen vallen buiten de schoolvakanties. Mogelijkheid tot uitbreiding met aantal vakken.
Lestijden 09.00 – 16.00 uur
Aanvang september 2024
Lesdag vrijdag
Duur 3 jaar
Kosten Het collegegeld bedraagt € 4035,- per leerjaar.
(Silverlinde biedt de mogelijkheid tot gespreide betaling van het collegegeld)
Studiebelasting Per week wordt gemiddeld 16 uur thuisstudie verwacht.
Niveau Na het volgen van de opleiding is de student in staat zelfstandig te werken als Klassiek Homeopaat voor dieren.

CKRBO

NRTO 

Silverlinde staat geregistreerd bij het CRKBO en is daarmee BTW-vrijgesteld.

Silverlinde draagt het NRTO keurmerk.  

BCND Silverlinde opleidingen zijn geaccrediteerd door de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND).
Vakken Homeopathie, Medisch (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie en EHBO van honden, katten en paarden), Diagnostiek, Anamnesetechniek, Aromatherapie, Bachbloesemtherapie, Voedingsleer, Natuurgeneeskunde, Diergedrag regulier en natuurgeneeskundig, Energetische bewustwording, Communicatie, Praktijkvoering, Scriptielessen. Aan te vullen met vakken als: Fytotherapie, Bewegingsleer- en massage.
Diersoorten De behandeling van hond, kat en paard staat centraal.
Voor de behandeling van de overige diersoorten kan een aanvullende module worden gevolgd.

Overzicht van de vakken:

 • Klassieke Homeopathie
  middelen, filosofie, achtergrond, wijze van gebruik, potenties, repertoriseren, casuïstiek
 • Medische vakken
  anatomie, fysiologie, pathologie, klinische diagnostiek, EHBO en farmacologie
 • Bachtherapie
  geschiedenis, filosofie, werking, productkennis, Bachtypen, herkennen van Bachtypen bij het dier, type- en symptoomremedies, ondersteunende maatregelen(gedragsbegeleiding) uitwerken, bereiden van Bachrecepturen
 • Aromatherapie
  geschiedenis, filosofie, werking, methoden van gebruik, productkennis, waarde en kwaliteit, inhoudstoffen, trillingniveaus, verschillende plantfamilies
 • Diergedrag
  natuurgeneeskundig en regulier: evolutie, ethologie, raskennis, rasgerelateerd gedrag, instinctief gedrag, aangeleerd gedrag, (on)gebalanceerd gedrag, individualiteit van het dier
 • Natuurgeneeskunde
  geschiedenis, filosofie, basisbioregulatiesysteem, reckeweg, psychosomatiek, chakra- en orgaansystemen, elementleer
 • Anamnese & diagnostiek
  vragengesprek, verslaglegging, fysiek-, mentaal en energetisch onderzoek
 • Therapeutische Vorming
  communicatietechnieken, non verbale communicatie, ontwikkeling empathisch vermogen
 • Energetische bewustwording
  quantumfysica, chakrastelsel, meridianen, intuïtieve ontwikkeling
 • Voedingsleer
  elementaire kennis over bestanddelen, beschikbaarheid, opname en vertering van voeding
 • Praktijkvoering
  opzet van een praktijk, juridische, financiële en fiscale aspecten, zelfstandig werken, aansluiting bij een bestaande maatschap, aansluiting bij de beroepsvereniging

Praktijkstages – Anamneses

Vanaf het eerste studiejaar tot aan het afstuderen oefenen studenten binnen en buiten de school in het afnemen van anamneses onder begeleiding van de vakdocenten. In het derde leerjaar werken studenten 15 casussen uit, onder supervisie van de vakdocenten. Ook wordt er een bedrijfscasus en een literatuurstudie gemaakt. Silverlinde beveelt het lopen van stage bij een klassiek Homeopaat (voor dieren) aan.

Afstuderen

De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie, een praktijkexamen en het schrijven van een literatuuronderzoek. Om zich goed op het praktijkexamen te kunnen voorbereiden volgen de studenten het derde jaar praktijkdagen waar onder supervisie van de docenten casussen worden afgenomen. Tevens worden er individuele anamneses afgenomen, welke door de docenten van feedback worden voorzien, en worden er proefexamens gehouden. De mogelijkheid bestaat om aanvullend nog extra praktijklessen in te kopen. Na succesvolle afronding van de opleiding volgt een branche erkend diploma. 

Interesse?

Een goede oriëntatie alvorens over te gaan tot aanmelding vinden we erg belangrijk. We nodigen je graag uit om kennis te maken met de opleiding tijdens een Open Dag.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid een kijkje te komen nemen bij een van de lessen. Aansluitend maken we graag tijd voor je vrij voor een persoonlijk (intake)gesprek.
Bel voor meer informatie en/of het maken van een afspraak naar 076 5424688 of mail chantal@silverlinde.com.

Icoontje van SilverlindeGeïnteresseerd?

Neem dan nu contact met ons op!

Telefoon076 54 24 688
E-mailchantal@silverlinde.com