Silverlinde praktijk biedt extra ontwikkeling voor therapeuten.

ONTWIKKELEN en VERDIEPEN door DOEN. Een groei kans in praktijkvorming!

In de 25 jaar van haar bestaan heeft de opleiding van Silverlinde bij mogen dragen  aan de toegankelijkheid van de veterinaire natuurgeneeskunde voor vele dieren en hun eigenaren.  

Door  voortdurend  ontwikkelen en verbeteren van de opleiding  zijn er inmiddels mooie en goede therapeuten actief .

Opleiden echter  is een ding….meer dan 30 jaar ervaring delen is een ander ding.

Margriet Cremers heeft  gemerkt dat veel therapeuten behoefte hebben aan verdere verdieping.

Degenen die verdieping  zoeken van  praktische vaardigheden en kennis, hebben soms wat moeite met het vinden van de juiste route.

Silverlinde praktijk wil met ingang van dit jubileum jaar, een mogelijkheid bieden om de expertise uit te breiden aan de hand van- en in- de praktijk.

Verder leren door te doen.

Met een klein groepje mensen  wordt een team gevormd. Dit wordt begeleid door zeer ervaren en kundige beroepsbeoefenaars.  Gedurende een aantal dagen per jaar, wordt er ruimte gemaakt in hun praktijk en denk je, kijk je ,puzzel je mee om de juiste begeleiding voor het dier te vinden .

Aan de hand van spontane casussen in de praktijk, maar daarnaast ook aan de hand van intervisie en supervisie wordt gewerkt aan de uitbreiding van de expertise van de deelnemers. Waar nodig kan nog theorie herhaald of eventueel uitgediept worden aan de hand van een casus.

Het wordt een jaar van ontwikkelen van vaardigheden, inzichten, creativiteit en bundeling van alle onderdelen van het vak. Beoogde start datum: september 2023

Heb je belangstelling? Dan nodigt Silverlinde praktijk je van harte uit om eens contact op te nemen. silverlindepraktijk@silverlinde.com. 076 5424688 keuze knop 2.