Silverlinde praktijk biedt extra ontwikkeling voor therapeuten met een expertise jaar samen met een team van “Masters”!  

Leren door te doen – Praktijk is de bron van expertise groei

In de 25 jaar van haar bestaan heeft de opleiding van Silverlinde bij mogen dragen  aan de toegankelijkheid van de veterinaire natuurgeneeskunde voor vele dieren en hun eigenaren.
Opleiden is één ding…. meer dan 30 jaar ervaring delen is een ander ding.
Margriet Cremers heeft  gemerkt dat veel therapeuten – of soortgelijke beroepsoefenaars – behoefte hebben aan verdere verdieping van praktische vaardigheden en kennis. Maar soms is het moeilijk om hierin de juiste route te vinden.
Silverlinde praktijk wil, met ingang van dit jubileum jaar, een mogelijkheid bieden om de expertise uit te breiden aan de hand van – en in – de praktijk.

Verder leren door te doen

Met een klein groepje mensen  wordt een team gevormd, dat wordt begeleid door zeer ervaren en kundige beroepsbeoefenaars.
Gedurende een aantal dagen per jaar wordt er ruimte gemaakt in hun praktijk en denk je, kijk je, puzzel je mee om de juiste begeleiding voor het dier te vinden.

Aan de hand van spontane casussen in de praktijk, maar ook aan de hand van intervisie en supervisie, wordt gewerkt aan de uitbreiding van de expertise van de deelnemers.
Waar nodig kan theorie herhaald of eventueel uitgediept worden aan de hand van een casus.

Het wordt een jaar groei van vaardigheden, inzichten, creativiteit
Beoogde start datum : september 2023

Heb je belangstelling?
Kijk hier voor meer informatie of neem contact met ons op. Mail naar [email protected] of bel (076) 5424688, menukeuze 2.