Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Voorbereiding op de beroepspraktijk

Naast de theoretische lessen is de praktijkcomponent minstens even omvangrijk binnen het opleidingsprogramma. Dit is noodzakelijk zodat studenten na hun opleiding op verantwoorde wijze zelfstandig kunnen werken. 

Lessen anamnese

Vanaf het eerste studiejaar volgen studenten lessen anamnese waarin ze leren hun eigen individuele anamneseformulier te maken aan de hand van standaardeisen. Tevens wordt er binnen de lessen veel aandacht besteed aan gespreksvoering, diagnostiek en het vormen van conclusies en adviezen op basis van de verkregen gegevens. 

Praktijkstages – praktijkvorming

Tijdens de opleiding worden er oriënterende stages gelopen. Iedere student maakt, in overleg met de coördinatie, een individueel en passend stageplan. Tevens werken studenten hun individuele anamneses uit. Iedere anamnese wordt bekeken door een docent van Silverlinde en voorzien van feedback. Uiteraard is de inhoud van de feedback afhankelijk van het studiejaar en het ontwikkelingsstadium waarin studenten zich bevinden. 

Beroepshouding

Tijdens de opleiding vinden diverse evaluatiegesprekken plaats tussen coördinatie en student waarin de beroepsontwikkeling/beroepshouding wordt besproken. 

Patiëntoefendagen

Studenten leren zowel papieren casussen als reële casussen uitwerken volgens het natuurgeneeskundige principe. Dit gebeurt onder leiding van een of meer docenten. Hierbij worden eigenaren van patiënten uitgenodigd voor een klassikaal consult bij Silverlinde. 

Vind u het leuk om met uw dier voor dergelijke oefening naar Silverlinde te komen klik dan hier voor meer informatie. 

Proefpracticum

Voorafgaand aan het patiëntexamen, de laatste proeve van bekwaamheid, vind het proefpatiëntexamen plaats. Elke examenkandidaat neemt een anamnese af zoals ook tijdens het practicumexamen zal geschieden. De medestudenten uit de groep en de docenten vormen de toeschouwers en maken aantekeningen. De uitkomsten worden klassikaal besproken. 

Het practicumexamen

De student houdt het practicum ten overstaan van de examencommissie en de eigenaar van de patiënt. De student neemt geheel zelfstandig een volledige anamnese af, maakt een samenvatting, trekt een conclusie uit de verkregen informatie, stelt een advies op en presenteert dit aan de eigenaar van het dier.

Icoontje van SilverlindeGeïnteresseerd?

Neem dan nu contact met ons op!

Telefoon076 54 24 688
E-mailchantal@silverlinde.com