Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

 4-jarige opleiding

Plusopleiding Diertherapeut

Deze opleiding leidt op tot een natuurgeneeskundig diertherapeut die werkzaam is in een specialistisch dan wel breed beroepsveld. Dit beroep vraagt een hoge mate van professioneel gedrag, het zelfstandig kunnen werken met dieren en hun eigenaren, het zelfstandig kunnen definiëren, analyseren en oplossen van aangeboden problematiek en het op verantwoorde wijze vaststellen en uitvoeren van een advies.

Hoe ziet de Plusopleiding Diertherapeut eruit?

De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau, in deeltijd, en duurt 4 jaar. Ieder studiejaar bestaat uit circa 31 collegedagen; in het laatste studiejaar kan dit aantal afwijken afhankelijk van de specialisatie(richtingen).
De colleges worden in de regel gegeven op één volle vaste dag per week. Naast deze vaste lesdag studeert de student zelfstandig. De ervaring leert dat studenten naast de geroosterde lesdag gemiddeld 20 uur per week nodig hebben voor thuisstudie.

De opleiding in schema

Aantal Lesdagen Ca. 31 lesdagen per leerjaar.
De lessen worden in de regel eenmaal per week gegeven op een vaste dag in de week. De lessen vallen buiten de schoolvakanties.
Lestijden 09.00 – 16.00 uur
Aanvang september 2024
Lesdag dinsdag
Duur 4 jaar
Kosten Het collegegeld bedraagt € 4035,- per jaar.
(Silverlinde biedt de mogelijkheid tot gespreide betaling van het collegegeld)
Studiebelasting Per week wordt gemiddeld 20 uur thuisstudie verwacht.
Niveau Na het volgen van de opleiding is de student in staat zelfstandig te werken als natuurgeneeskundig therapeut voor dieren.

CKRBO 

NRTO 

Silverlinde staat geregistreerd bij het CRKBO en is daarmee BTW-vrijgesteld. 
Tevens draagt Silverlinde het NRTO keurmerk.

BCND Silverlinde opleidingen zijn geaccrediteerd door de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND).
Vakken Medisch (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie en EHBO), Diagnostiek, Anamnesetechniek, Voedingsleer, Natuurgeneeskunde, Diergedrag regulier en natuurgeneeskundig, Aromatherapie, Bachbloesemtherapie, Casuïstiek, Energetische bewustwording, Therapeutische Vorming, Bewegingstherapie, Massage, TTouch , Fytotherapie, Homeopathie, Praktijkvoering, Scriptielessen.

Overzicht van de vakken:

 • Medische vakken
  anatomie, fysiologie, pathologie, klinische diagnostiek, EHBO en farmacologie
 • Bachtherapie
  geschiedenis, filosofie, werking, productkennis, Bachtypen, herkennen van Bachtypen bij het dier, type- en symptoomremedies, ondersteunende maatregelen(gedragsbegeleiding) uitwerken, bereiden van Bachrecepturen
 • Aromatherapie
  geschiedenis, filosofie, werking, methoden van gebruik, productkennis, waarde en kwaliteit, inhoudstoffen, trillingniveaus, verschillende plantfamilies
 • Klassieke Homeopathie
  filosofie, achtergrond, wijze van gebruik, potenties, repertoriseren, casuïstiek
 • Bewegingstherapie & massage
  observatie, palpatie, passief bewegingsonderzoek, massagetechnieken, ganganalyse, neurologisch onderzoek
 • TTouch
  achtergrond, doelen en effecten, inspectie in stand, TTouches, grondwerk
 • Fytotherapie
  geschiedenis, signatuurleer, determineren, inhoudsstoffen, toepassingsmogelijkheden
 • Diergedrag
  natuurlijk gedrag, evolutie, ethologie, raskennis, rasgerelateerd gedrag, instinctief gedrag, aangeleerd gedrag, (on)gebalanceerd gedrag, individualiteit van het dier
 • Natuurgeneeskunde
  geschiedenis, filosofie, basisbioregulatiesysteem, reckeweg, psychosomatiek, chakra- en orgaansystemen, elementleer
 • Anamnese & diagnostiek
  vragengesprek, verslaglegging, fysiek-, mentaal en energetisch onderzoek
 • Therapeutische Vorming
  communicatietechnieken, non verbale communicatie, ontwikkeling empathisch vermogen
 • Energetische bewustwording
  quantumfysica, chakrastelsel, meridianen, intuïtieve ontwikkeling
 • Voedingsleer
  elementaire kennis over bestanddelen, beschikbaarheid, opname en vertering van voeding
 • Praktijkvoering
  opzet van een praktijk, juridische, financiële en fiscale aspecten, zelfstandig werken, aansluiting bij een bestaande maatschap, aansluiting bij de beroepsvereniging

Relatie reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde

Vanaf lesdag 1 wordt er een duidelijke koppeling gemaakt tussen de veterinaire natuurgeneeskunde en het reguliere beroepsveld. Het is daarom dat Silverlinde een zeer groot aantal lesuren medische vakken heeft opgenomen in het lesprogramma, lessen die verzorgd worden door dierenartsen.

Praktijkstages – Anamneses

De studenten oriënteren zich op het beroepsveld door zowel in het eerste als het tweede jaar 60 uur stage te lopen. Vanaf het eerste studiejaar tot aan het moment van afstuderen oefenen studenten binnen en buiten de school in het afnemen van een groot aantal anamneses. Ook worden bedrijfscasussen en literatuurstudies gemaakt. De uren die hier aan besteed worden vallen buiten de college-uren.

Werkveld

Voorbeelden van werkvelden zijn: eigen adviespraktijk; aansluiting bij een reguliere dierenartsenpraktijk, of als veterinaire afdeling bij een humane natuurgeneeskundige praktijk, een gedragspraktijk of fysiotherapiepraktijk. Een veterinair natuurgeneeskundige heeft daar een toegevoegde, plaatsvervangende of ondersteunende functie bij het preventief of curatief begeleiden van het dier. Voorbereiding op de praktijk vindt plaats in een zeer groot aantal patiëntoefenlessen waarin onder leiding van de docenten geoefend wordt. Eigenaren komen daartoe met hun dier en specifieke klacht en/of hulpvraag naar Silverlinde. Verder moeten studenten een groot aantal anamneses afnemen en uitwerken onder supervisie van de docenten, schrijven een scriptie en hebben voor aanvang van hun patiëntexamen een proefpatiëntexamen waarbij de examencommissie aanwezig is.

 

Afstuderen bij Silverlinde

De examens worden twee maal per jaar gehouden, rond juni en in december. Studenten kunnen dus afstuderen in hun eigen tempo, bijvoorbeeld de scriptie in de zomer en het praktijkexamen in de winter. Ook herexamens kunnen op deze wijze binnen een half jaar plaatsvinden. Na succesvolle afronding van de opleiding volgt een branche erkend diploma.

Interesse?

Een goede oriëntatie alvorens over te gaan tot aanmelding vinden we erg belangrijk. We nodigen je graag uit om kennis te maken met de opleiding tijdens een Open Dag.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid een kijkje te komen nemen bij een van de lessen. Aansluitend maken we graag tijd voor je vrij voor een persoonlijk (intake)gesprek.
Bel voor meer informatie en/of het maken van een afspraak naar 076 5424688 of mail chantal@silverlinde.com.

Icoontje van SilverlindeGeïnteresseerd?

Neem dan nu contact met ons op!

Telefoon076 54 24 688
E-mailchantal@silverlinde.com